Projecte audiovisual – Presentació App

projecte audiovisual

Presentem en aquesta pàgina la proposta tècnica del projecte audiovisual de CatFormació. El projecte es composa de a producció de 3 vídeos (en 3 idiomes) que serviran com a eina de suport a la campanya de llançament d’una App del sector tecnològic.

Requeriments tècnics del projecte audiovisual

Vídeo A – Presentació i descripció de l’App

L’objectiu del «Vídeo A» és el d’aconseguir un producte audiovisual dinàmic i àgil que presenti l’App i n’expliqui el seu funcionament. Es proposa la producció d’un vídeo generat a partir de captures de vídeo i imatge de l’App del client, combinat amb elements infogràfics. D’una durada màxima d’uns 2 minuts. Amb sintonia musical com a base sonora del projecte i locució profesional en 3 idiomes.

Proposem alguns exemples d’estils audiovisual que ajudarien a assolir l’objectiu del projecte, d’una manera dinàmica, comprensible i molt actual. Potser de forma més clara i entenedora que una animació.

1
2
3
4

Us encaixaria? O preferiu un vídeo exclusivament a partir d’elements animats i d’infografies?


Vídeo B – Experiència de l’alumne de CatFormació

L’objectiu del «Vídeo B» és el de mostrar el testimoni del pas d’un alumne/a per CatFormació.

Aquest vídeo pot implementar-se, o bé, mitjançant l’enregistrament d’imatges i la presència d’actors (valoració «Vídeo B1«), o bé generant-ne una animació (valoració «Vídeo B2«).

D’una durada màxima d’uns 2 minuts. Amb sintonia musical com a base sonora del projecte.

Nota: Per a la producció del vídeo amb presència d’actoratge, es considera enregistrament en dos idiomes, i subtitulat en àrab. No es valora actoratge nadiu àrab.


Vídeo C – Centres de Formació

L’objectiu del «Vídeo C» és el de mostrar com els «Centres de Formació» es preparen per poder oferir cursos: com contacten amb l’Administració, gestionen les subvencions…

Per això es proposa la producció d’un vídeo d’uns 2 minuts de durada, generat a partir d’imatges de vídeo enregistrades a un centre de formació de referència, a la província de Barcelona, testimonial dels responsables, imatges de recurs, etc.

El vídeo comptarà amb sintonia musical com a base sonora del projecte, i locució professional en 3 idiomes.


Les anteriors propostes son merament orientatives, i poden ser subjectes de canvis en funció dels requeriments definitius del projecte.

Contacteu amb nosaltres per a qualsevol comentari. Com sempre, estem a la vostra disposició!